Mer kappsegling - aktivitetsstöd Tillbaka


För att om möjligt öka intresset att delta i kappseglingar och ordna lokala aktiviteter, beslutade årsmötet behålla aktivitetsstödet och dessutom ge poäng för allt deltagande i sanktionerade kappseglingar.

Poängräkning enligt nedan:

1 deltagande RJ 10 poäng
2 deltagande RJ 11, 10 poäng
3 deltagande RJ 12, 11, 10 poäng
osv…

RJ85 tävlar sinsemellan på sanktionerad tävling oavsett placering i tävlingen
Tre bästa deltävlingarna räknas
Om du ställer upp i en kappsegling lokalt kan du alltså dels söka aktivitetsstöd, dels är vara med i Sverigecupen.
Maila en länk till resultatlistan till vår tävlingsansvarige Johan Fredriksson, jofred2 [at] gmail.com så sköter han resten.

Förbundet avsätter 5.000:- för budgetåret 2016 till aktivitets-stöd. Aktivitetsstödet kan utgå en gång per säsong med 250:-/medlemsbåt och kan endast utgå till medlemmar som betalat medlemsavgiften för året.
Aktivitetsstödet utbetalas i efterskott, efter inkommen ansökan från de deltagande, som godkänts av styrelsen.
För att en ansökan om aktivitetsstöd ska godkännas av styrelsen ska följande villkor vara uppfyllda.

- Deltagande i sanktionerad kappsegling, alternativt;
- Minst 2 deltagande medlemsbåtar per aktivitet
- En aktivitetsberättelse på minst 250 ord per aktivitet
- Deltagande medlemsbåtar angivna på ansökan
- Datum och plats för aktiviteten

Aktivitetsstödet kan t.ex. användas till att finansiera anmälningsavgifter för kappseglingar, finansiera plaketter/priser för egna aktiviteter, eller helt enkelt sätta lite guld-kant på en träff RJ-vänner emellan.
Aktivitetsberättelser och bilder kan sedan komma att ingå i en framtida upplaga av RJ-bulletinen som skickas ut till betalande medlemmar via e-post.
Utfallet av aktivitetsstödet kommer att redovisas löpande i kommande nummer av bulletinen.