Om anmälan till Kräftköret 2017 Tillbaka


Som vi skrivit om tidigare provar vi i år att genomföra vårt Kräftkör i samarrangemang med Getfotsregattan och SSB. Vi anmäler oss utan spinnaker och har utöver SSB:s prisutdelning även vår egen prisutdelning för RJ. Banan är en trevlig distansbana på cirka 13Nm från Getfoten bort till Solöfjärden tillbaka ner mot Höggarnsfjärden och tillbaka till Getfoten.
Gör anmälan via e-post till viceordforande@ssb.nu och ange följande;
Getfotsregattan 2017
namn
båtnamn
e-post
mobilnummer
RJ85
0,848 (SRS utan spinnaker)
Utan S
Båtklubb
Betala in anmälningsavgiften 300:- till SSB:s bankgiro 110-1161 senast 30/7. Skriv följande uppgifter i meddelandefältet. "Getfotsregattan , , , " och gärna också ""
I anmälningsavgiften ingår deltagande i den gemensamma kräftskivan på dansbanan för skepparen, tillkommer 100:- per besättningsman eller kvinna – och du, tillgången på kräftor brukar vara i det närmaste obegränsad. Det pratas, sjungs och vissa t.o.m. dansar på dansbanan.