GDPR - personuppgifter Tillbaka


Fr.o.m. idag gäller GDPR (General Data Protection Regulations) som lag även i Sverige. RJ-förbundet hanterar medlemmarnas personuppgifter på ett säkert sätt, med syfte att kunna distribuera information och nyheter kopplade till medlemskapet i föreningen.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter för något annat syfte.

De medlemsuppgifter vi sparar är namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessutom sparar vi de grunduppgifter vi har om båtarna, var och när de byggts, båtnamn, roderlösning, skrovfärg och senast kända hemmahamn, men utan uppgift om tidigare ägare.

Vi publicerar inte dina medlemsuppgifter på nätet – däremot kan man själv lägga in sina personuppgifter och uppgifter om sin båt i det frivilliga båtregistret på RJ-förbundets hemsida utan att vara medlem i RJ-förbundet, men ansvarar då själv för att hålla uppgifterna uppdaterade och att radera uppgifterna när man inte längre önskar se dem publicerade.

Dina medlemsuppgifter raderas ur medlemsregistret på din begäran, eller senast när medlemsavgiften inte blivit betald efter 1 år trots påminnelse. RJ-förbundets medlemsregister hanteras av en medlemsansvarig i styrelsen som kan nås enklast via e-post medlemsansvarig@rj85.se för uppdateringar eller frågor kring personuppgifter.
Du kan även läsa mera på vår hemsida http://www.rj85.se

RJ-förbundet
Rolf Andersson, medlemsansvarig