Vikingarundan 19/6 Tillbaka


Det verkar bli ett stort gäng RJ
Dessa Rj är redan anmälda hoppas vi blir fler!
61 Jan andersson
155 Gert Malmjärn
232 Tomas Andermo
303 Rolf Andersson
451 Frederich Lindgren

Hälsningar Tomas Andermo tel 070-7427299