Redaktör till RJnytt sökes! Tillbaka


Tidningen ges ut i tre nummer per år och skickas ut till alla medlemmar i RJ-förbundet. Maila ordföranden Tomas Andermo för mer info.(se mailadress under styrelsen)