Förbundet


Vi vill gärna att så många som möjligt av RJ-ägarna vill vara med i förbundet. Träffar ni på en RJ-ägare som inte är medlem - tipsa gärna om oss. Ett aktivt förbund är både trevligt på det sociala planet, men det kan på sikt också öka andrahandsvärdet på båten, dels pga många deltagare på tävlingarna samt att tips och råd om båten kan förlänga livslängden på den.

Som medlem i RJ-förbundet får man tidningen RJ-nytt tre-fyra gånger per år. Tidningen är till för medlemmarna i förbundet och skapas av dessa. Det ska vara ett forum som RJ-ägarna har att kommunicera med varandra i.

Vi i styrelsen träffas med jämna mellanrum under året, med fokus inför de RJ-nytt som ska komma ut. På dessa möten är alla som vill välkomna. Är det någon som är intresserad av att vara med är det bara att kontakta någon i styrelsen som kan meddela tid och plats för nästa möte.